Uprawnienia

Firma ECO-INS-BUD posiada uprawnienia :
  • budowlane do kierowania i wykonawstwa w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej
  • sieci i instalacji C.O. i GAZ
  • sieci i instalacji cieplnych
  • do zajmowana sie eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji
  • kominiarskie
  • geodezyjne
  • konstrukcyjne